مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت خوان سیار

روند کار اینگونه است که پذیرنده با تکمیل مدارک خود و ارسال آن به شرکت حامی الکترونیک سینا چه به صورت حضوری و چه از طریق تلگرام نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده و بعد از تاییده مدارک از طرف شاپرک سوییچ بر روی دستگاه مورد نظر پذیرنده تخصیص خورده و زمان تحویل دستگاه مبلغ خرید دستگاه پرداخت خواهد شد
فروش کارتخوان سیار - 09337545255 - حامی الکترونیک سینا
فروش کارتخوان سیار - 09337545255 - حامی الکترونیک سینا