دانلود اپ فناوا انیاک برای وریفون ۶۷۵

دانلود اپ فناوا برای وریفون 675

دانلود اپ فناوا برای وریفون ۶۷۵

دانلود اپ فناوا برای وریفون 675 همراه با فایل آموزشی مخصوص پذیرندگان دارنده دستگاه کارتخوان سیار برای وریفون ۶۷۵

نیاز به فعال سازی با کارت کلید

فیلم آموزش نصب دانلود اپ فناوا برای وریفون ۶۷۵

39000 تومان – خرید
تماس با کارشناس فروش